σχετικά με εμάς

Η εταιρεία «Θωμάς Ιωαννίδης» ξεκινά τη διαδρομή της το έτος 2000 ως «EN+EN Building Services» ασχολούμενη με την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων κλιματισμού-θέρμανσης μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν η ελάχιστη κατανάλωση και αντίστοιχα η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με την επιλογή συστημάτων Ιαπωνικής τεχνολογίας αιχμής και τη συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες του χώρου. Ο επόμενος στόχος ήταν η άρτια, τεχνικά αλλά και αισθητικά, εγκατάσταση των συστημάτων αυτών και κάθε άλλης εγκατάστασης θέρμανσης ή εξαερισμού.

Υλοποιήθηκαν έργα από κατοικίες μέχρι βιομηχανικούς χώρους και συνδυάστηκε κάθε διαθέσιμη τεχνολογία για το βέλτιστο ενεργειακά αποτέλεσμα και με υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών. Το 2009 η εταιρεία μεταφέρθηκε στις νέες της εγκαταστάσεις και μετονομάστηκε σε «en+en Εξοικονόμηση Ενέργειας». Στις προτάσεις θέρμανσης προστέθηκαν οι εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου-υγραερίου και πέλλετ. Οι αντλίες θερμότητας, με τη γνώριμη τεχνολογία από τα κλιματιστικά, προβάλουν από την πρώτη στιγμή ως το ιδανικό σύστημα για τη θέρμανση κατοικιών και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων.

σχετικά με <strong>εμάς</strong>

οι στόχοι μας

 • να είμαστε η πρώτη επιλογή, όταν ζητούνται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στις εγκαταστάσεις κτιρίων
 • να προτείνουμε – εφαρμόζουμε αξιόπιστα προϊόντα και λύσεις για τον απαιτητικό πελάτη
 • να προσφέρουμε λύσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος [σκεφτόμαστε τον πλανήτη που θα αφήσουμε στα παιδιά μας]
οι <strong>στόχοι</strong> μας

οι αρχές μας

 • κάθε πελάτης είναι μοναδικός, «ακούμε» τις ανάγκες του και βρίσκουμε λύση στα «μέτρα του»
 • κάθε μέρα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, μαθαίνουμε και αλλάζουμε για να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας
 • απαντάμε στις προκλήσεις με σκληρή δουλειά, καινοτομία και πρωτοποριακές λύσεις
 • επιβράβευσή μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη στο τέλος του έργου

εξειδίκευση & εκπαίδευση

Στο χώρο μας η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς. Απαντάμε στις καθημερινές προκλήσεις με τις τεχνικές δεξιότητες και την εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενό μας. Ενθαρρύνουμε τη προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Το προσωπικό μας ακολουθεί προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης. Η κατανόηση και γνωριμία με το νέο που έρχεται είναι προϋπόθεση για την καινοτομία και πρωτοτυπία που προσφέρουμε. Η γνώση και πιστή εφαρμογή των νόμων και κανονισμών είναι απαράβατος κανόνας του τρόπου λειτουργίας ολόκληρης της εταιρίας.

Οι πελάτες μας γνωρίζουν καλά ότι η πρότασή μας συμβαδίζει με το ορθό και το νόμιμο και ότι προσπαθούμε να τους προστατεύουμε από τη λάθος επιλογή.

<strong>εξειδίκευση</strong> & εκπαίδευση
<strong>εγγύηση προϊόντων</strong> & παρεχόμενων υπηρεσιών

εγγύηση προϊόντων & παρεχόμενων υπηρεσιών

Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε συνοδεύονται από τις εργοστασιακές εγγυήσεις των εργοστασίων κατασκευής. Η εγγύηση αυτή εξυπηρετείται στην Ελλάδα από την επίσημη αντιπροσωπεία, υπό τους περιοριστικούς όρους της κάθε εταιρίας. Η ισχύς της εγγύησης νοείται από την παράδοση των προϊόντων ή των μερών του συστήματος στον τόπο του έργου.

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης συστημάτων από τα συνεργεία μας καλύπτονται με 2ετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, από την ημέρα παράδοσης του συστήματος σε λειτουργία στη διάθεση του πελάτη. Για την ισχύ της εγγύησης πρέπει να τηρούνται οι εξής όροι:

Η εγγύηση καλύπτει:

 • Τη σωστή εγκατάσταση συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί και προμηθευτεί εξ΄ ολοκλήρου από την εταιρία
 • Τη σωστή λειτουργία και απόδοση του συστήματος σύμφωνα τον σχεδιασμό του, εφ’ όσον δεν έχουν γίνει μετατροπές από τρίτο
 • Το κόστος των εργασιών που θα απαιτηθούν για την επισκευή ή επαναφορά του προβλήματος

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

 • Το κόστος των υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, αναλώσιμων που μπορεί να απαιτηθούν για την όποια επισκευή ή εργασία
 • Το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού ή μέρους του, αν πρέπει να μετακινηθεί για την επισκευή του
 • Βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις διατάξεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο των 230 V και είναι εκτεθειμένα σε τυχαία υπέρταση του δημόσιου δικτύου, εφ΄ όσον δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας από αυτό το λόγο
 • Εξαρτήματα ή συστήματα που δεν προμηθεύτηκαν από την εταιρία ή προϋπήρχαν των νέων εγκαταστάσεών μας
 • Ζημίες από κακή ή λανθασμένη χρήση, φυσιολογική φθορά, κακή ποιότητα νερού, διαβρωτικό περιβάλλον, φυσικές καταστροφές
 • Το κόστος των εργασιών συντήρησης, αν αυτές απαιτούνται πρίν της επισκευής

Προϋποθέσεις εγγύησης:

 • Η εγκατάσταση του εξοπλισμού να έχει γίνει από το συνεργείο μας
 • Τα προϊόντα και οι εργασίες να έχουν τιμολογηθεί και να είναι πλήρως εξοφλημένα εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος
 • Να γίνεται η προγραμματισμένη τακτική ετήσια συντήρηση του συστήματος από συνεργείο μας
 • Να τηρείται κάρτα συντήρησης, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της τακτικής επίσκεψης και οι παρατηρήσεις του συνεργείου μας, ενώ θα συνυπογράφεται και από τον πελάτη
 • Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο και να παρέχονται οι ζητούμενες ευκολίες για την εκτέλεση των ελέγχων και εργασιών μας
 • Να μη λειτουργούν τα συστήματα εκτός των ορίων και των προδιαγραφών τους
 • Να μην έχει γίνει παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό
 • Η εταιρία, οι τεχνικοί και συνεργάτες της σε καμία περίπτωση δε φέρουν ευθύνη για αποθετική ή θετική ζημία (διαφυγόντα κέρδη) που μπορεί να προκληθεί από τη μη ή εσφαλμένη λειτουργία του συστήματος, ακόμα και αν η εταιρία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται αυστηρά και συνολικά στο ποσό που έχει καταβληθεί, κατ’ επιμερισμό για το εγκατεστημένο σύστημα.
 • Για την ισχύ της εγγύησης έχει γίνει η τακτική συντήρηση του συστήματος μετά την παράδοση της εγκατάστασης και έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτά όλα τα παραπάνω από τον πελάτη.
προνομιακή 3ετης <strong>εγγύηση συστήματος</strong>

προνομιακή 3ετης εγγύηση συστήματος

Η προνομιακή 3ετής εγγύηση συστήματος & εγκατάστασης που προσφέρουμε καλύπτει τα προϊόντα και όλες τις τεχνικές εργασίες που έχουν υλοποιηθεί από τα συνεργεία μας και επεκτείνει την ισχύ εγγύησης των προϊόντων, όταν αυτή περιορίζεται στην 2ετία.

Η εγγύηση καλύπτει:

 • Τα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, ηλιοθερμίας, εξαερισμού συνολικά
 • Τη σωστή λειτουργία και απόδοση του συστήματος σύμφωνα τον σχεδιασμό του, εφ’ όσον δεν έχουν γίνει μετατροπές από τρίτο
 • Την προστασία στα εξωτερικά εκτεθειμένα τμήματα από παγετό, εφ΄ όσον έχουν γίνει αποδεκτά τα μέτρα προστασίας που έχουμε προτείνει

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

 • Αναλώσιμα ανταλλακτικά, όπως αντιψυκτικό – αναστολέας διάβρωσης εντός του κλειστού κυκλώματος θέρμανσης – ψύξης, ψυκτικό μέσο σε κλιματιστικά ή αντλίες θερμότητας, το ανόδιο μαγνησίου και τις ηλεκτρικές αντιστάσεις στα μπόιλερ ΖΝΧ, αντιψυκτικό υγρό και τους πλακοειδής εναλλάκτες Ζ.Ν.Χ., τμήματα από γυαλί, εξαρτήματα στεγανοποίησης
 • Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και διατάξεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο των 230 V και είναι εκτεθειμένα σε τυχαία υπέρταση του δημόσιου δικτύου, εφ΄ όσον δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας από αυτό το λόγο
 • Εξαρτήματα ή συστήματα που δεν προμηθεύτηκαν από την εταιρία ή προϋπήρχαν των νέων εγκαταστάσεών μας
 • Οτιδήποτε εξοπλισμός προστέθηκε επιπλέον του αρχικά σχεδιασμένου συστήματος
 • Ζημίες από κακή ή λανθασμένη χρήση, φυσιολογική φθορά, κακή ποιότητα νερού, διαβρωτικό περιβάλλον, φυσικές καταστροφές
 • Το κόστος των εργασιών συντήρησης, αν αυτές απαιτούνται πρίν της επισκευής

Προϋποθέσεις εγγύησης:

 • Ο εξοπλισμός και τα συστήματα να έχουν σχεδιαστεί και προμηθευτεί εξ ολοκλήρου από την εταιρία μας
 • Η εγκατάσταση του εξοπλισμού να έχει γίνει από το συνεργείο μας ή άλλο συνεργαζόμενο προς εμάς σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής
 • Τα προϊόντα και οι εργασίες να έχουν τιμολογηθεί και να είναι πλήρως εξοφλημένα εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος
 • Να γίνεται η προγραμματισμένη τακτική ετήσια συντήρηση του συστήματος από συνεργείο μας
 • Να τηρείται κάρτα συντήρησης, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της τακτικής επίσκεψης και οι παρατηρήσεις του συνεργείου μας, ενώ θα συνυπογράφεται και από τον πελάτη
 • Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο και να παρέχονται οι ζητούμενες ευκολίες για την εκτέλεση των ελέγχων και εργασιών μας
 • Να μη λειτουργούν τα συστήματα εκτός των ορίων και των προδιαγραφών τους
 • Να μην έχει γίνει παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό
 • Η εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της αντικαθιστά ή επισκευάζει το εξάρτημα ή μέρος του συστήματος χωρίς αυτό να επιμηκύνει το χρόνο ισχύος της αρχικής εγγύησης
 • Η εταιρία, οι τεχνικοί και συνεργάτες της σε καμία περίπτωση δε φέρουν ευθύνη για αποθετική ή θετική ζημία (διαφυγόντα κέρδη) που μπορεί να προκληθεί από τη μη ή εσφαλμένη λειτουργία του συστήματος, ακόμα και αν η εταιρία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται αυστηρά και συνολικά στο ποσό που έχει καταβληθεί, κατ’ επιμερισμό για το εγκατεστημένο σύστημα.
 • Για την ισχύ της εγγύησης έχει υπογραφεί το συμβόλαιο τακτικής συντήρησης του συστήματος μετά την παράδοση της εγκατάστασης και έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτά όλα τα παραπάνω από τον πελάτη.

υγιεινή & ασφάλεια

Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί θεμελιώδη αξία για την εταιρεία. Φροντίζουμε οι εργαζόμενοί μας να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε ειδική ή επικίνδυνη συνθήκη.

περιβαλλοντική ευθύνη

Πιστεύουμε και υπηρετούμε την προστασία του περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας τα απόβλητά μας. Οδηγούμε τα περισσότερα απορρίμματα στη διαδικασία ανακύκλωσης.

διαχείριση ποιότητας

Η «en+en Εξοικονόμηση Ενέργειας» θέλοντας να διατηρήσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Scroll To Top