Νέα

Γιατί να χρησιμοποιήσω υγραέριο για θέρμανση

gas heating

Η επιλογή του κατάλληλου δικτύου θέρμανσης αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις σε ένα νοικοκυριό. Οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να μπουν στην εξίσωση της απόφασης, αφορούν το κόστος της εγκατάστασης και την σχέση τιμής- απόδοσης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνοδος στην τιμή του πετρελαίου, η οποία θα αναμένεται να συνεχιστεί. Η άνοδος αυτή, σε συνδυασμό με την ανάγκη των νοικοκυριών να μειώνουν τα έξοδα, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών θέρμανσης.

Το υγραέριο είναι μια μορφή ενέργειας, η οποία παράγεται από τη διύλιση του πετρελαίου, ενώ η μορφή του είναι πάντοτε υγρή. Με την έξοδό του από το δοχείο αποθήκευσης μετατρέπεται σε αέριο, για αυτό και η ονομασία του. Η θέρμανση με υγραέριο μπορεί να λάβει δύο μορφές: την κεντρική θέρμανση με υγραέριο και την θέρμανση μέσω φορητής θερμάστρας (σόμπας) υγραερίου. Η χρήση φορητής θερμάστρας ήταν ανέκαθεν διαδεδομένη στην Ελλάδα, κυρίως στην επαρχία, πριν ακόμα δημιουργηθεί το κεντρικό δίκτυο. Αυτό συμβαίνει, καθώς η χρήση του υγραερίου θέρμανσης θεωρείται μια πιο οικονομική λύση.

Οικονομική Λύση

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η επιλογή θέρμανσης με υγραέριο αποτελεί μια οικονομική λύση. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει καταστήσει αρκετά ακριβή την θέρμανση του νοικοκυριού, δημιουργώντας “πονοκέφαλο” στις ελληνικές οικογένειες. Το μέσο κόστος υγραερίου για την χρονιά 2017-2018 (Οκτώβριος- Απρίλιος) ανήλθε στο 0,58 – 0,60 ευρώ ανά λίτρο. Έτσι, έχει υπάρξει μια μεγάλη στροφή των νοικοκυριών προς την αξιοποίηση του υγραερίου, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα σημαντικό ποσό εξόδων.

Μείωση κινδύνου

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με λάθη κατά την χρήση της θερμάστρας υγραερίου δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Όμως, οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν βοηθήσει στην σημαντική μείωσή του αντιλαμβανόμενου κινδύνου. Τα καινούργια μοντέλα έχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας και οι κατασκευαστές δίνουν σαφείς οδηγίες για την χρήση τους. Συνεπώς, καθίσταται εύκολος ο χειρισμός τους, απαιτώντας φυσικά την δέουσα προσοχή. Στην περίπτωση της κεντρικής θέρμανσης τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς ο κίνδυνος είναι ίδιος, όπως εκείνος σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Οικολογία

Η κεντρική θέρμανση υγραερίου παράγει σημαντικά λιγότερους ρύπους συγκριτικά με την κεντρική θέρμανση του πετρελαίου. Το υγραέριο είναι καθαρότερο και προκαλεί λιγότερες οσμές κατά την καύση του. Αυτό το καθιστά περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον.

Συντήρηση

Οι βασικές εκπομπές που πραγματοποιεί η καύση με υγραέριο είναι νερό και διοξείδιο του άνθρακα, σε ποσοστό 30% λιγότερο από το πετρέλαιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην απαιτείται τακτική συντήρηση στις εγκαταστάσεις του υγραερίου.

Απόδοση και Εγκατάσταση

Η επιλογή του υγραερίου μπορεί να επιφέρει πιο αποδοτικά αποτελέσματα στη θέρμανση του σπιτιού, συγκριτικά με τα υπόλοιπα καύσιμα, πετρέλαιο ή ρεύμα. Σύμφωνα με μελέτες, τα τελευταία μοντέλα λεβήτων υγραερίου προσφέρουν υψηλή απόδοση. Συγκεκριμένα από 98% έως 106% των καυσίμων. Φυσικά, άλλο ένα πλεονέκτημα είναι πως η κεντρική εγκατάσταση του υγραερίου μπορεί με μια μικρή ρύθμιση να λειτουργήσει και με φυσικό αέριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς το φυσικό αέριο σιγά σιγά εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε κάποια τμήματά της το δίκτυο είναι ήδη διαθέσιμο προς χρήση.

Όσον αφορά τις θερμάστρες υγραερίου, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στο εμπόριο που είναι ικανή να καλύψει όλες τις ανάγκες. Οι σόμπες του εμπορίου είναι κυρίως επιδαπέδιες, οι οποίες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός δωματίου και κοστίζουν από 50 ευρώ έως 160 ευρώ.

Tip: κατά την επιλογή μια σόμπας υγραερίου θα πρέπει να θυμάσαι πως η θερμογόνος δύναμη του υγραερίου είναι διπλάσια από εκείνη του πετρελαίου.